ЦЕНИТЕ СЕ ВО ЕВРО
Нашите цени се со вклучено осигурување
и 18 % ДДВ
1-2 Викенд КМ 1-2 3-5 6,7 8+ 13,14 15-30 Викенд Franchise
дена дена дена дена дена дена дена дена
ВИД НА ВОЗИЛО (ден) (3 дена) (ден) (ден) (ден) (1нед.) (ден) (2нед.) (ден)
200 KM
ВКЛУЧЕНИ
400 KM
ВКЛУЧЕНИ
  СО НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ НА КИЛОМЕТРИ

Hyndai i10; 1.2 cm3; 5-Door; A/C
MCMR 30 75 0.20 35 35 210 30 420 25 90 250

Hyndai i30; 1.4 cm3; 5-Door; A/C
CDMR 40 105 0.20 45 45 280 40 560 35 120 350

Toyota Corola; 1.4 cm3; 5-Door; A/C
SCMR 50 135 0.20 55 55 350 50 700 45 150 500

VW Golf VI; 1.4 cm3; 5-Door; A/C
CCMR 50 135 0.20 55 55 350 50 700 45 150 500

Audi A4; 2.0cm3; 5-Door; A/C

SCMR Само со возач