Хотел Бреза

Улица Моша Пијаде 24а
7500 Прилеп, Република Македонија

Тел. +389 48 423 683
Моб.+389 71 214 071

е-маил contact@breza.com.mk

Име и презиме:
Телефон:
E-mail:
Резервација: